MW-Paina-071318-ParisFoundation1-TGrillo

T. George And Violet Paris Foundation

T. George and Violet Paris Foundation welcomed guests to an inaugural gala July 13 at Sheraton Waikīkī.

TONY GRILLO PHOTOS

MW-Paina-071318-ParisFoundation3-TGrillo

MW-Paina-071318-ParisFoundation3-TGrillo
Picture 3 of 11

Kathy Freitas, Marcie Okazaki, Teri Teixeira, Renate Kawakami, Michelle Tuzan and Katy Tanna