11-MW-Paina-081519-StraubKapolei-6

Straub Kapolei

Straub Medical Center – Kapolei Clinic & Urgent Care hosted an open house event Aug. 15.

MARK GALACGAC PHOTOS

12-MW-Paina-081519-StraubKapolei-12

12-MW-Paina-081519-StraubKapolei-12
Picture 1 of 12

Don King, Kiran Polk and Kevin Rathbun