MW-Keiki-Athlete-072617-junior-golf

Keiki Athletes

Send pictures of your keiki athletes to yting@midweek.com

MW-Keiki-Athlete-062817-ewa-beach-all-star

MW-Keiki-Athlete-062817-ewa-beach-all-star
Picture 3 of 8

The ‘Ewa Beach All Star Team from the West O‘ahu Pony League celebrate its championship win against West Hawaii (Kona).