Hawaii Hochi Centennial

Hochi_5

Karleen Chinen, Gwen Battad Ishikawa, Kyoko Hamamoto, Shoko Mitsubayashi, Mizuko Tagata and Derek Yamashiro

Karleen Chinen, Gwen Battad Ishikawa, Kyoko Hamamoto, Shoko Mitsubayashi, Mizuko Tagata and Derek Yamashiro

This image has been viewed 189 times
Bookmark the permalink.