MW-Paina-050819-Dukes-Hookahiko-6

2019 Ho‘okahiko Award

Duke’s Waikīkī recently honored artisan and cultural practitioner Gorden ʻUmialīloalāhānauokalā Kaua Kai as the recipient of the 2019 Ho‘okahiko Award.

Photos courtesy Becker Communications

MW-Paina-050819-Dukes-Hookahiko-2

MW-Paina-050819-Dukes-Hookahiko-2
Picture 2 of 14

Piilani Doo, Kalamaku and Kamanaopono Crabbe, and Iliahi Doo