MW-Paina-050819-Dukes-Hookahiko-6

2019 Ho‘okahiko Award

Duke’s Waikīkī recently honored artisan and cultural practitioner Gorden ʻUmialīloalāhānauokalā Kaua Kai as the recipient of the 2019 Ho‘okahiko Award.

Photos courtesy Becker Communications

MW-Paina-050819-Dukes-Hookahiko-15

MW-Paina-050819-Dukes-Hookahiko-15
Picture 14 of 14

Kauwe, Noweo and Kahau Kai